De Sportraad

Wat doen wij?

De “Sportraad Kraainem” is de officiële vertegenwoordiging van de Kraainemse sportclubs. De “Sportraad Kraainem” is erkent door het gemeentebestuur, de Vlaamse overheid en Sport Vlaanderen.

Naast de “Sportraad Kraainem” bestaat er ook een Franstalige “conseil des sports”, enkel erkent door het gemeentebestuur.

De “Sportraad Kraainem” is het overlegorgaan bij uitstek voor de plaatselijke sportverenigingen. Zij is de spreekbuis van deze verenigingen. De “Sportraad Kraainem” is de vertegenwoordiger bij de gemeentelijke overheid,  “Sport Vlaanderen”, “vzw De Rand” en de subsidiërende overheden.

Dagelijks bestuur

  • Michel RENDERS: Voorzitter [KnA-Kraainem, vzw]
  • Els JANSSENS: Secretaris [De Kamme, vzw]
  • Luc De Fré: Kasbeheerder [Mikra]

Bestuursleden

  • Sylvie GERIN [Sportkra vzw]
  • Radek PILAR [Kraainem tigers vzw]

Afgevaardigden / gecoöpteerden

  • [Schepen van Sport Kraainem]
  • [Stafmedewerker jeugd en sport vzw De Rand]

Aansluiten

Sportbeleid – Kraainem